Thứ Ba,28/09/2021 15:21  
THÔNG BÁO
 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thạnh tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng internet
           

     Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thạnh tỉnh Long An tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet với mục đích:
      - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đến với Nhân dân, Doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thạnh; giải đáp, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, Doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn trong nhận thức và thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
      - Tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân, Doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 

    Thời gian tổ chức: thứ , ngày 04/8/2021, buổi Sáng từ 08h00 đến 11h30 và buổi Chiều từ 13h30 đến 16h30

   Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thạnh sẽ tiếp nhận câu hỏi, ý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày ​​28/7/2021 đến 16h30 ngày 04/8/2021.


Phiên giao lưu sắp diễn ra

Danh sách phiên đã giao lưu

 
Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dâ... (Chủ trì: UBND huyện Tân Thạnh, ngày 04/08/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân và doanh nghi... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 04/09/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qu... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh ngh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 27/04/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, để trao đổ... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2017)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/05/2017)
Tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời p... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/07/2016)
Một số qui định đối với người tham gia bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 10/01/2016)
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định c... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 17/06/2014)
|