Thứ Sáu,21/01/2022 00:59  
THÔNG BÁO
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng internet
           

     Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, tập trung về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư; thực hiện quyền người sử dụng đất (diện tích tối thiểu tách thửa đất); khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và thủ tục hành chính. 

    Thời gian tổ chức: thứ , ngày 20/10/2021, buổi Sáng từ 08h00 đến 11h30 và buổi Chiều từ 13h30 đến 16h30

   Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận câu hỏi, ý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày ​​​8/​10/2021 đến 16h30 ngày 20/10/2021.


Phiên giao lưu sắp diễn ra

Danh sách phiên đã giao lưu

 
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân và doanh nghi... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 20/10/2021)
Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dâ... (Chủ trì: UBND huyện Tân Thạnh, ngày 04/08/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân và doanh nghi... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 04/09/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qu... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh ngh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 27/04/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, để trao đổ... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2017)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/05/2017)
Tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời p... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/07/2016)
Một số qui định đối với người tham gia bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 10/01/2016)
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định c... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 17/06/2014)
|