Thứ Bảy,23/03/2019 05:55  
THÔNG BÁO
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng internet
           

     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời những thắc mắc về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp.

    Thời gian tổ chức: Thứ Tư, ngày 31/10/2018, buổi Sáng từ 07h00 đến 11h30 và buổi Chiều từ 13h30 đến 17h00

   Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận câu hỏi, ý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày ​​24/​​10/2018 đến 16h30 ngày 31/10/2018.


Phiên giao lưu sắp diễn ra

Danh sách phiên đã giao lưu

 
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp. (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời những thắc mắc về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp. (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, để trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)
Tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)
Một số qui định đối với người tham gia bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc)
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Cần Giuộc (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc)
|