Thứ Ba,28/09/2021 15:11  

Tra cứu câu hỏi các phiên giao lưu

 
Tìm kiếm
 
 
Phiên giao lưu:
select
Họ tên người gửi: Năm sinh:
select
Nội dung câu hỏi:
 
   
 
Kết quả tìm kiếm (32)
 
 
Chủ đề giao lưu: Tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường
Thời gian giao lưu: Từ 07 giờ 00 phút 15/07/2016 đến 16 giờ 30 phút 15/07/2016
   Nhằm tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp.​
Câu hỏi 1:   Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai quy định nhà nước có trách nhiệm thực hiện tái định cư cho người dân trước khi thu hồi đất, nhưng khi chúng tôi đầu tư vào tỉnh có đề nghị tỉnh tổ chức tái định cư nhưng tỉnh không nhận, nếu việc này giao cho doanh nghiệp là không đúng thẩm quyền, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để doanh nghiệp chúng tôi thuận lợi hơn trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.
( Trần Tam Quận 6, thành phố HCM )
03:09 15/07/2016
Trả lời:

      Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

      Căn cứ Khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất”.

      Tuy nhiên, thời gian qua do tỉnh gặp khó khăn về nguồn tài chính và năng lực của các đơn vị thực hiện đầu tư khu tái định cư hạn chế nên tỉnh đã giao cho các nhà đầu tư vừa thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp, khu đô thị,...vừa phải thực hiện dự án bố trí tái định cư cho người có đất bị thu hồi nhằm ổn định cuộc sống của người dân trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Hiện nay, việc giao nhà đầu tư thực hiện các dự án tái định cư vẫn phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; và nhà đầu tư được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức khấu trừ bằng tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

      Một số ý trao đổi cùng Ông.

      Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 2:   1. Trường hợp các nhà máy thứ cấp hoạt động trong Cụm công nghiệp LBN xử lý nước thải nội bộ không đạt quy định đã được thỏa thuận trong hợp đồng xử lý nước thải nên Ban QLHT CCN ngưng tiếp nhận nước thải, do đó các nhà máy này đã xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa chung của Cụm công nghiệp thì ngoài xử lý các nhà máy thứ cấp thì trách nhiệm của Ban QLHT CCN như thế nào có bị xử lý hay không?
2. Trường hợp các nhà máy thứ cấp hoạt động trong Cụm công nghiệp LBN xả lén nước thải vào hệ thống thoát nước mưa chung của Cụm công nghiệp mà Ban QLHT CCN không phát hiện hoặc phát hiện nhưng chưa xác định được chính xác nhà máy nào xả lén thì thì trách nhiệm của Ban QLHT CCN như thế nào có bị xử lý hay không?
3. Trường hợp các nhà máy thứ cấp hoạt động trong Cụm công nghiệp LBN tự ý khoan giếng để cấp nước sử dụng cho hoạt động sản xuất nhưng Ban QLHT CCN phát hiện thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường thì các nhà máy thứ cấp đó bị xử lý như thế nào? Giếng khoan đó có còn được tiếp tục sử dụng hay phải trám lấp?
( Công Ty LAINCO Số 1, Đường số 4, Khu đô thị Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An lainco@vnn.vn )
02:24 15/07/2016
Trả lời:

      Qua nội dung câu hỏi của Quý Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

      1. Trong quá trình hoạt động quản lý CCN, Chủ đầu tư hạ tầng CCN có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động bảo vệ môi trường của các đơn vị thứ cấp theo hồ sơ môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Nếu Chủ đầu tư hạ tầng phát hiện đơn vị thứ cấp xả nước thải không đúng qui định (xả vào hệ thống thoát nước mưa hay xả vào hệ thống thoát nước thải nhưng vượt tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN) thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thứ cấp đấu nối đúng vào đường thoát nước thải và xử lý đúng tiêu chuẩn quy định của CCN. Trường hợp đơn vị thứ cấp cố tình  xả vào đường thoát nước mưa thì chủ đầu tư hạ tầng CCN báo cáo ngay cho cơ quan quản lý để kiểm tra xử lý kịp thời, nếu chủ đầu tư hạ tầng phát hiện nhưng không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kịp thời thì trách nhiệm thuộc đơn vị thứ cấp và chủ đầu tư hạ tầng.

      Chủ đầu tư hạ tầng không nên sử dụng giải pháp cắt đấu nối nước thải trong trường hợp có tranh chấp giữa 2 bên mà nên tìm giải pháp khác để giải quyết vướng mắc và cho thời gian để đơn vị thứ cấp xử lý nước thải đúng quy định của CCN. Trường hợp nếu nhà đầu tư thứ cấp không thực hiện thì chủ đầu tư hạ tầng báo cáo ngay với cơ quan quản lý để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

      2. Chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm trong việc kiểm tra việc đấu nối và xả thải của các đơn vị thứ  cấp trong CCN, trường hợp phát hiện có đơn vị xả lén nước thải phải lập biên bản và yêu cầu đơn vị thứ cấp phải ngừng ngay hoạt động xả lén nước thải đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

      Trong trường hợp CCN chưa xác định được đơn vị thứ cấp xả lén, thì CCN phải báo cáo và tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời kiểm tra, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý cụ thể. 

      3. Nếu doanh nghiệp tự ý khoan giếng thì kiểm tra, xử lý đối với hành vi khoan giếng không có Giấy phép. Trường hợp Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn cung cấp đủ nước cho các đơn vị thứ cấp hoạt động thì sẽ trám lấp giếng khoan. Trường hợp Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn không cung cấp đủ nước cho các đơn vị thứ cấp hoạt động thì sẽ xem xét theo từng trường hợp cụ thể để cấp phép khai thác.

      Trân trọng kính chào!

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý môi trường,

Câu hỏi 3:   Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Long An:
Tôi đặt câu hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu hậu trường bắn Tân Đông như sau:
Nguồn gốc đất: Gia đình tôi và nhiều hộ dân khác cùng khai khẩn đất hoang khu hậu trường bắn Tân Đông để làm ruộng. Thời điểm khai hoang là trước 10/1993. Khi khai khẩn tôi tự đào mương thoát nước và tự tay bứng gốc tràm để làm ruộng (do thời điểm này chưa có máy). Những năm đầu canh tác, chúng xạ lúa hết toàn bộ lô đất. Nhưng do lô đất khá dài, mà kênh thoát nước chỉ có ở 01 đầu (Kênh 3) nên năng suất lúa không có và thường bị lỗ. Do đó, sau vài năm tôi chỉ tập trung gieo sạ ở khu vực tiếp Kênh 3. Năm nào nước lụt về lớn, thì mới gieo sạ được toàn lô đất. Đến khi nhà nước đào thêm Kênh hậu trường bắn thì tôi sản xuất ổn định, liên tục hết toàn lô đất cho đến nay.
Tóm lại, khu đất của tôi có nguồn gốc khai hoang từ trước tháng 10/1993, sản xuất không liên tục, đến khi có Kênh Hậu trường bắn thì sản xuất liên tục đến nay, đất không có tranh chấp.

Hỏi: Qua tìm hiểu tôi được, trường hợp của tôi là được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2068/UBND-KT ngày 09/6/2015. Nhưng khi tôi liên hệ phòng TNMT huyện Thạnh Hóa để xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì được trả lời là chưa được. Do đó, tôi kính xin Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cụ thể là trường hợp của tôi có được cấp Giấy CNQSDĐ không? Nếu được thì khi nào được cấp? Toàn bộ hồ sơ tài liệu có lưu tại phòng TNMT huyện Thạnh Hóa.
Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan, để chúng tôi được an tâm sản xuất.
Trân trọng cám ơn.
( Võ Thanh Hiền Ấp 2, Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An quocbao2384@gmail.com )
02:22 15/07/2016
Trả lời:

      Xin cám ơn Ông Hiền đã đặt câu hỏi giao lưu với chương trình. Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

      Theo phương án số 1434/PA-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Thạnh Hóa về việc giải quyết khu đất Hậu trường bắn Tân Đông, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa thì Ông khai vỡ đất hoang từ trước năm 1993 nhưng ông không sản xuất liên tục và để đất hoang đến năm 2009, sau khi Nhà nước đầu tư Kênh Hậu trường (năm 2010) ông sản xuất liên tục đến nay.

      Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 hướng dẫn việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 có nội dung: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

      Tại mục 2 Công văn số 2068/UBND-KT ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Long An về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu hậu trường bắn Tân Đông, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa có nội dung: “2. Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 và trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai giao UBND huyện Thạnh Hóa phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết từng trường hợp cụ thể đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về đất đai hiện hành”.

      Do đó, trường hợp Ông đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trước ngày 01/7/2014, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ông tiếp tục liên hệ hoặc phản ánh đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa để được trả lời và giải quyết thỏa đáng.

      Một số ý trao đổi cùng Ông.

      Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 4:   Tôi tên Nguyễn Văn Gòn, tôi có 1500m2 đất trồng lúa tại thị trấn Cần Giuộc, tôi có nhu cầu san lấp để trồng rau màu, tôi có liên hệ công ty dịch vụ trên địa bàn huyện đã chỉ tôi phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giá dịch vụ làm hồ sơ là 30 triệu đồng/1000m2; xin hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường giá làm hồ sơ dịch vụ nêu trên có đúng quy định không? nếu không đúng thì giá bao nhiêu? và cơ quan nào có uy tín để thực hiện dịch vụ hồ sơ này. Cảm ơn ( NGUYỄN VĂN GÒN THỊ TRẤN CẦN GIUỘC )
01:12 15/07/2016
Trả lời:

        Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời Ông như sau:

       Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì trường hợp ông xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác (rau, màu, mía, đay, gai, cói, sả….) không thuộc trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai. Do đó, đề nghị Ông liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc để được hướng dẫn thực hiện.

       Hiện nay Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Nhà đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng thực hiện các dịch vụ hồ sơ đầu tư, đất đai, môi trường theo quy định. Để biết thông tin cụ thể đề nghị Ông liên hệ Chi nhánh của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Nhà đất số 124 Quốc lộ 50 - Khu phố 4 - Thị trấn Cần Giuộc - Huyện Cần Giuộc, điện thoại 0723 893180 ( DĐ: 0918020702).

       Một số ý trao đổi cùng Ông.

       Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 5:   Tôi có một thửa đất mặt tiền tiếp giáp với khu ​dân cư phân bón năm sao,tọa lạc ấp 4,xã Long Định - Cần Đước. Tôi xin cấp đổi sổ đỏ, tôi có cần ký giáp ranh với phân bón năm sao không?. ( Phamthanhtung ấp 4 xã long định cần đước Phamthanhtung838@gmail.com )
12:21 15/07/2016
Trả lời:

      Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

      Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có quy định: “Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

      a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

      b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

      c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

      d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng”

      Do nội dung câu hỏi Ông nêu chưa cụ thể việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp nào nêu trên nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể trả lời cho Ông được. Tuy nhiên, nếu trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm c nêu trên thì phải xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ đo đạc ranh giới thửa đất theo mẫu tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải có chữ ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm a, b và d nêu trên thì chỉ thực hiện trích lục từ hồ sơ địa chính không cần phải có chữ ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề.

      Một số ý trao đổi cùng Ông. Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 6:   Tôi có mua một cái nhà giấy tay 48m vuông.tôi muốn hỏi thủ tục làm giấy tờ nhà lên sổ hồng có được không?
thủ tục làm giấy tờ nhà như thế nào?
( nguyễn tấn hoàng Đức Hoà Đông,Đức Hoà,Long An nguyentanhoang1979@yahoo.com )
10:57 15/07/2016
Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi của Ông, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Do Ông không nêu rõ thời điểm mua nhà và cũng không nêu rõ bên bán đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở hay chưa nên về thủ tục không thể hướng dẫn cụ thể, nhưng có thể thông tin để Ông vận dụng trường hợp của mình như sau:

Theo Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Đề nghị Ông liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã hoặc của huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Một số ý kiến trao đổi cùng ông.

Trân trọng.

Văn phòng Đăng ký đất đai,

Câu hỏi 7:   tôi có miếng đất lúa ở xã trường bình, diện tích 1000m2, tôi có đến một cửa huyện cần giuộc xem thông tin qui hoạch sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, vậy xin hỏi là tôi xin chuyển mục đích qua đất thương mại dịch vụ được hay không, nếu được hồ sơ thủ tục gồm những gì ? cảm ơn ( quang - cần giuộc cần giuộc )
10:42 15/07/2016
Trả lời:

Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Về thủ tục đầu tư:

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư ngoài khu, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục đầu tư. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông Quang liên hệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét giải quyết.

2. Về chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2003 có quy định: “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.”

Do đó, sau khi Ông được UBND tỉnh đồng ý chấp thuận dự án đầu tư tại vị trí nêu trên và được HĐND tỉnh thông qua bằng Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại dịch vụ trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu nội dung trả lời này chưa rõ thì đề nghị ông Quang liên hệ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ 137 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, điện thoại: 0723 820 828) để được hướng dẫn cụ thể.

Một số ý trao đổi cùng Ông.

Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 8:   Việc các đơn vị thứ cấp ( DN trong KCN) thuê đất và tự cho thuê lại mà không báo cáo với BQLKCN có đúng không? việc này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý MT của KCN. những việc này phải giải quyết thế nào? ( Tài Thanh Khảo Đức Hòa, Long An thanhkhao@duchoa1.com.vn )
10:36 15/07/2016
Trả lời:

      Xin cám ơn Ông Khảo đã đặt câu hỏi giao lưu với chương trình, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

      Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa quy định rõ việc đơn vị thứ cấp trong khu công nghiệp thuê đất và tự cho thuê lại mà không báo cáo với Ban Quản lý Khu kinh tế. Vì vậy, về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận lại và sẽ mời Ban Quản lý Khu Kinh tế và các sở ngành có liên quan họp thống nhất để trả lời thỏa đáng cho Ông trong thời gian sớm nhất.

      Xin trao đổi cùng Ông.

      Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 9:   Do hầu hết các DN chưa có nhân viên phụ trách MT ( có nhưng không đúng chuyên môn ) nên công tác làm việc với các DN gặp không ít khó khăn! KCN mong quý cơ quan xem xét lại công tác đào tạo, tập huấn hay phổ biến các thông tư, nghị định, nghị quyết.... về môi trường cho các DN? cảm ơn ( Tài Thanh Khảo Đức Hòa, Long An thanhkhao@duchoa1.com.vn )
10:32 15/07/2016
Trả lời:

Cám ơn Ông đã thông tin,

Sở Tài nguyên và Môi trường có vài ý kiến trao đổi về vấn đề trên như sau:

Khi cơ quan nhà nước có ban hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường mới, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức tập huấn, phổ biến cho các K/CCN nhằm giúp các K/CCN kịp thời cập nhật, nắm bắt quy định mới để áp dụng hoặc triển khai cho các đơn vị thứ cấp thực hiện. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của Ông, sẽ quan tâm và tổ chức thường xuyên hơn công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thời gian tới.

Trân trọng!

Phòng Quản lý môi trường,

Câu hỏi 10:   2. Công tác xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp ( DN) trong KCN diễn ra rất phức tạp và nhiều hình thức khác nhau ra ngoài môi trường! Khi Tổ Môi Trường ( TMT) của KCN phát hiện thì không có hình thức chế tài ( phạt) gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý BVMT cũng như mỹ quan và uy tín của KCN. vậy thì trường hợp trên phải xử lý như thế nào? Cảm ơn! ( Tài Thanh khảo Đức Hòa, Long An thanhkhao@duchoa1.com.vn )
10:24 15/07/2016
Trả lời:

        Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Tài Thanh Khảo, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

        Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tại Khoản 2 có quy định các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm:

        + Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang thi hành công vụ;

        + Công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

       + Công chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành mình quản lý thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

        + Cán bộ, công chức, viên chức xã, phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý;

        + Chiến sĩ công an nhân dân, công an xã, phường, thị trấn và cán bộ trật tự công cộng đang thi hành nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

        + Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý rừng, Ban Quản lý các vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

        Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định nêu trên khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải kịp thời lập biên bản để xử phạt hoặc chuyển đến người có thm quyn xử phạt theo quy định của pháp luật vxử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 179/2013/NĐ-CP.

        Theo quy định nêu trên, không có quy định thẩm quyền lập biên bản cho Tổ môi trường của Khu công nghiệp. Do đó, khi phát hiện các trường hợp xả thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường của đơn vị thứ cấp nằm trong khu công nghiệp, Tổ môi trường, Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp kịp thời báo ngay cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nêu trên phối hợp, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trân trọng kính chào ông!

Thanh tra Sở,

Câu hỏi 11:   Hiện nay, STNMT thực hiện quy trình thẩm định giá đất như sau:
- Huyện thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng đơn giá; tổ chức thông qua Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; làm Tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định mời UBND huyện và một số sở ngành liên quan và chuyển Sở Tài chính;
- Sở Tài chính tổ chức họp thẩm định mời UBND huyện và một số sở ngành liên quan; sau đó Sở Tài chính trả về Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành giá.
Nhận thấy quy trình trên rất rườm rà và tốn kém thời gian, kiến nghị STNMT xem xét rút ngắn thời gian thực hiện.
( Nguyễn Thị Thanh Thủy UBND huyện Vĩnh Hưng )
10:24 15/07/2016
Trả lời:

      Xin cảm ơn câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

      Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy trình xác định và thẩm định giá đất theo đúng quy định tại Điều 114 Luật đất đai năm 2013; Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng quy trình xác định và thẩm định giá đất để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính, thời gian giải quyết xác định giá đất triển khai thực hiện trong thời gian tới, theo hướng sau:

      - Đối với những loại hồ sơ mà UBND cấp huyện lập phương án giá đất đầy đủ, rõ ràng và giá đề nghị phù hợp thì sẽ tham mưu và trình trực tiếp Hội đồng thẩm định giá tỉnh không phải tiến hành họp xác định lại.

      - Đối với những loại hồ sơ mang tính phức tạp, đề xuất giá chưa phù hợp thì sẽ mời các đơn vị có liên quan họp thống nhất trước khi trình Hội đồng thẩm định giá tỉnh.

      Một số ý trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

      Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 12:  
1. Theo qui chế hoạt động môi trường trong KCN cũng như theo hợp đồng thoát nước thải ( xử lý nước thải đã kí giữa hai bên) về cách thức lấy mẫu và tính hệ số ô nhiễm. nhưng khi các vấn đề trên hoàn thành thì doanh nghiệp không chấp hành theo đúng qui định ( không đóng phí xử lý cho KCN và nói là không đúng qui định! hỏi vậy tình huống như trên thì phải xử lý như thế nào? cảm ởn
( Tài Thanh Khảo Đức Hòa , Long An thanhkhao@duchoa1.com.vn )
10:18 15/07/2016
Trả lời:

      Vấn đề Ông đặt ra, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trao đổi như sau :

      Hợp đồng thoát nước thải bao gồm cả phí xử lý nước thải là hợp đồng dân sự giữa chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đơn vị thứ cấp hoạt động trong khu, nên các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng này như việc lấy mẫu, cách tính hệ số ô nhiễm do thỏa thuận thống nhất giữa 02 bên. Trường hợp có sự tranh chấp các điều khoản trong hợp đồng, đề nghị Công ty liên hệ Ban Quản lý khu kinh tế để được xem xét hòa giải. Trong trường hợp Ban Quản lý khu kinh tế đã chủ trì làm việc mà các bên vẫn không thống nhất các nội dung tranh chấp thì Công ty có thể khởi kiện tại Tòa án để được xét xử theo quy định pháp luật.

      Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời Ông được biết. Trân trọng !

Phòng Quản lý môi trường,

Câu hỏi 13:   Tôi là Doanh nghiệp và cũng là người dân đã có lần đến cơ quan Nhà nước thực hiện hồ sơ đất đai, nhưng đến thì được cán bộ hướng dẫn là phải thực hiện thêm bước là làm đơn xin trích lục bản vẽ nhằm để bổ túc hồ sơ. Khi đó. Tôi cũng làm đơn xin trích lục bãn vẽ. Tuy nhiên, khi đến vài lần thì cũng chưa có kết quả và được trả lời là chưa trích lục được và với lý do là do phải lục hồ sơ, chỉnh lý bản đồ chưa kịp nên không trích lục được. Bản thân tôi nghĩ vấn đề này là trách nhiệm cơ quan Nhà nước còn Người dân như Tôi thì chỉ đến mong có kết quả đúng thời gian hẹn thôi. Do đó, Bản thân là Doanh nghiệp và cũng là người dân nên cảm thấy mệt mỏi khi nhận được cán bộ trả lời như vậy. Nay tôi muốn hỏi Quý Sở là quy trình thực hiện hồ sơ đất đai để thực hiện các quyền: chuyển quyền, tặng cho, vay vốn,... , quy trình thực hiện hồ sơ? theo quy định có cần trích lục không? thời gian quy định bao lâu? Trách nhiệm thực hiện chỉnh lý biến động gì đó? ... Trân trọng cảm ơn! ( Lan Thanh TP Tân An )
09:28 15/07/2016
Trả lời:

      Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn ý kiến phản ánh của bà Lan Thanh. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có vài ý kiến trao đổi cùng bà như sau:

      Về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển quyền, tặng cho, vay vốn: Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/1014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và tại Mục I, Chương II Thông tư số 20/2011/ /TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường là không có bản trích lục địa chính thửa đất.

      Về trình tự thực hiện thủ tục chuyển quyền, tặng cho quyền sử dụng đất: tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định như sau:

      “1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

      Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

      2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

      a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

      b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

      c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

      Về trình tự đăng ký giao dịch bảo đảm: theo quy định tại Mục II, Chương II Thông tư số 20/2011/ /TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Về thời gian thực hiện:

      - Đối với thủ tục chuyển quyền, tặng cho quyền sử dụng đất: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại điểm l khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP);

      - Đối với thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm: giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh them thì không quá 3 ngày (theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2011/ /TTLT-BTP-BTNMT).

      Đối với một số trường hợp chậm theo phản ánh của bà là do nguyên nhân khách quan (do công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ nên việc lưu trữ, cập nhật chỉnh lý chưa kịp thời do đó công tác thực hiện trích lục đôi lúc còn chậm), Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra cụ thể từng trường hợp để khắc phục nhằm tránh trường hợp chậm hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

      Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông tin cho Bà được biết. Trân trọng!

Văn phòng Đăng ký đất đai,

Câu hỏi 14:   Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Long An.
Hiện tại tôi đang dời nhà xưởng của tôi từ KCN Sóng Thần 2 về KCN Tân Đô Long An để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hiện tôi đang vướng các thủ tục pháp lý về môi trường. Theo tôi được biết tại Bình Dương và TP. HCM thì đối với các DN đầu tư trong KCN thì hồ sơ môi trường là do Ban quản lý các khu công nghiệp phê duyệt. Vừa qua tôi đã gọi hỏi thủ tục tại Ban QL khu công nghiệp long an thì được trả lời là chỉ được thụ lý giải quyết lý đối với dự án phải lập báo cáo DTM? còn Kế hoạch chưa được ủy quyền??? và ban đã hướng dẫn chúng tôi căn cứ vào ngành nghề, công suất tra vào PL 2 nghị định 18/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT... để biết cơ quan nào thụ lý giải quyết (Ban quản lý, sở TNMT hoặc UBND huyện?) , điều này là hết sức khó khăn đối với doanh nghiệp, chúng tôi thấy thủ tục tại Long An chưa rõ ràng so với Bình Dương và TP. HCM hiện tại tôi đang đầu tư sản xuất. Ngành nghề của chúng tôi là sản xuất tóc giả từ sợi tổng hợp để xuất khẩu với quy mô là khoảng 2.000.000 sp/năm. Rất mong quý sở hướng dẫn các thủ tục về môi trường và làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý vì ảnh hưởng đến sau này khi có thay đổi hồ sơ mt, tranh chấp mt, hoặc chuyển nhượng lại cho công ty khác thì cơ quan nào giải quyết sở? Ban quản lý hay huyện?
Kính mong quý sở hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng.
( Hòang Gia Hưng Thị xã THủ Dầu Một - Bình Dương hoanggiahunglotte@gmail.com )
09:23 15/07/2016
Trả lời:

Chào ông Hoàng Gia Hưng,

Theo câu hỏi của Ông, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại Phụ lục 2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Phụ lục 5.1 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đối với ngành nghề sản xuất tóc giả làm từ sợi tổng hợp của quý Công ty, để xác định thẩm quyền giải quyết đề nghị công ty cần phải quy đổi đơn vị tính là tấn sản phẩm/năm, nếu công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên thì quý công ty lập hồ sơ môi trường dưới dạng báo cáo đánh giá tác động môi trường và theo phân cấp thì Ban QLKKT là đơn vị thẩm định, nếu quy mô công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm thì quý công ty sẽ lập hồ sơ dưới dạng kế hoạch bảo vệ môi trường và theo phân cấp Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, xác nhận.

Sau khi hồ sơ môi trường của quý công ty đã được phê duyệt, trường hợp có những vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, đề nghị Công ty sẽ liên hệ, phản ánh đến đơn vị nào phê duyệt hồ sơ môi trường cho Công ty thì đơn vị đó sẽ xem xét hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời đến Ông và Công ty biết thực hiện.

 

Phòng Quản lý môi trường,

Câu hỏi 15:   NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA KCN:
I. Sự hợp tác của các doanh nghiệp
1. Công tác lấy mẫu nước thải ( không chấp nhận mẫu nước thải do cty xả ra)
2. Công tác kiểm soát xả thải, khí thải ( khi TMT kiểm tra thì gây khó khăn)
3. Công tác kiểm tra và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến BVMT ( TMT hướng dẫn cho DN về công tác BVMT thì hầu như không lắng nghe)
4.
II. Công tác chế tài xử lý nếu doanh nghiệp
1. Do KCN không có chức năng về vấn đề xử phạt DN xả nước thải ra môi trường nên khi phát hiện sự việc này gây ra không ít khó khăn trong việc quản lý môi trường ảnh hưởng môi trường chung của KCN
2. Trong công tác quản lý khí thải ( DN hoạt động gây ra mùi khó chịu, khó thải đen làm ảnh hưởng nhiều cho hoạt động các DN xung quanh cũng như MT toàn KCN nhưng KCN nhiều lần nhắc nhở khắc phục nhưng DN vẫn không cải thiện. KCN cũng nhiều lần báo cáo cơ quan chức năng về các vấn đề trên nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xuống giải quyết.
Vd: cty Thiên Quỳnh ( Mùi), Thăng Long ( Mùi); Cty Ngọc Tân Kiên ( Khói), Yizhu (khói),
3. Đối với các DN bất hợp tác về công tác xả thải. vd: Hải trí, Thiên Quỳnh…….
III. Phổ biến các nghi định, nghị quyết, thông tư về công tác BVMT
Công tác BVMT là công việc nhảy cảm nên việc phổ biến nhân rộng các luật về BVMT cho các DN là hết sức cần thiết. Hầu như vấn đề này thì cơ quan nhà nước không quan tâm nhiều, việc DN thiếu kiến thức về việc BVMT gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý Môi trường trong KCN.
( Tài Thanh Khảo Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An thanhkhao@duchoa1.com.vn )
09:23 15/07/2016
Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông (bà) Tài Thanh Khảo, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Những nội dung ông (bà) đã nêu chưa rõ ràng, cụ thể nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể trả cho ông (bà) được.

Đề nghị ông (bà) đặt câu hỏi với những nội dung cụ thể, rõ ràng hơn hoặc có thể trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc liên hệ thông qua đường dây nóng số điện thoại: 0723.820828, chúng tôi sẽ giải đáp đầy đủ mọi thắc mắc của ông (bà).

Trân trọng chào ông (bà).
Phòng Quản lý môi trường,

Câu hỏi 16:   Đề nghị STNMT có hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, không hạn chế quyền nhận đất thừa kế hoặc nhận tặng cho đất trồng lúa từ cha mẹ cho con, Hiện nay ở các địa phương chưa có cách hiểu thống nhất về điều kiện nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, do đó khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương quy định, muốn nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp trước hết phải đứng tên ít nhất một thửa đất nông nghiệp khác ở địa phương. Quy định này chưa hợp lý ( Nguyễn Thanh Phương Tân An )
09:09 15/07/2016
Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Thanh Phương, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Căn cứ Khoản 30 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định “ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 191 Luật đất đai năm 2013 quy định “ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người sử dụng đất phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Việc chứng minh người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện theo Khoản 3 Điều 30 Luật đất đai năm 2013. Riêng việc nhận thừa kế thì không bắt buộc điều kiện trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Vài ý kiến trao đổi cùng ông.

Trân trọng.

Phòng pháp chế,

Câu hỏi 17:   Hiện tại em là học viên cao học trường Đại học công nghệ thông tin TPHCM, em muốn xin tham khảo bản đồ GIS về đường, lý trình trong tỉnh Long An để hỗ trợ trong làm luận văn tốt nghiệp thì em có thể xin ở Sở Tài nguyên Môi Trường không, và cần điều kiện gì để được lấy dữ liệu đó ?
Cảm ơn!
( Nguyễn Thanh Hằng F7, Tp Tân An, Long An )
08:56 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về câu hỏi của em, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị em khi có nhu cầu về viêc thu thập hay tham khảo các tài liệu, số liệu phục vụ cho việc học tập thì em cần mang theo giấy giới thiệu của trường và liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để giúp đỡ, hỗ trợ.

Trân trọng chào em !

Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT,

Câu hỏi 18:   Qua kiểm tra hầm đất cán bộ STNMT Long An nói rằng không cho vận chuyển bán đất qua thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thời gian qua vẫn có rất nhiều trường hợp vận chuyển đất bán qua TPHCM qua các ngõ Tân Thái, Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng; đề nghị Sở TNMT cho biết văn bản số mấy, ngày mấy của tỉnh cấm vận chuyển bán đất ra khỏi tỉnh ( Lê Văn Lèo Đức Hòa )
08:38 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin cám ơn và trả lời câu hỏi của Ông như sau:

Theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 có quy định đối với các dự án khai thác khoáng sản đều phải đưa ra mục tiêu sử dụng khoáng sản sau khai thác và được Hội đồng thẩm định của tỉnh thông qua trước khi UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Do đó, trong quá trình khai thác sử dụng khoáng sản, đơn vị được cấp phép phải sử dụng khoáng sản đúng theo mục tiêu của dự án đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị quản lý Nhà nước về khoáng sản, thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để yêu cầu các đơn vị khai thác sử dụng khoáng sản thực hiện đúng theo mục tiêu của dự án đã được phê duyệt.

Vài lời trao đổi cùng Ông. Trân trọng!

Thanh tra Sở,

Câu hỏi 19:   Tôi có 1 thắc mắc !!!
Tôi được gia đình cho 1 mảnh đất vườn, sau đó tôi có nhu cầu xây dựng nhà, tôi cũng đã hỏi ý kiến ở phòng tài nguyên và môi trường huyện và được biết miếng đất của tôi phù hợp với quy hoạch đất ở, sau đó tôi đã đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng khi tiến hành xin giấy phép xây dựng thì lại không được chấp thuận do miếng đất nằm trong chỉ giới xây dựng.
Tôi không biết kêu ai trong khi đã bỏ một số tiền lớn để chuyển mục đích đất. Tôi có lấy lại được tiền không?
Sao quy hoạch của các cơ quan lại kỳ vậy? Tài nguyên bảo được, Xây dựng bảo không? !!!
Xin hãy giải thích giúp tôi được hiểu hơn.
Xin cảm ơn
( Nguyễn Văn Chí huyện Cần Đước )
08:35 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường chân thành cám ơn câu hỏi của Ông!

Do nội dung câu hỏi của ông chưa nêu cụ thể về địa chỉ, diện tích, tuyến đường…và đây là trường hợp liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng. Để có cơ sở trả lời cho ông, đề nghị ông có văn bản trình bày rõ, kèm hồ sơ có liên quan và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở phối hợp với các ngành, địa phương xem xét giải quyết cho ông trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính chào!

Phòng pháp chế,

Câu hỏi 20:   Đề nghị STNMT ưu tiên bán các hầm đất thủy lợi Phước Hòa cho các doanh nghiệp có nhu cầu thật sự để tránh việc đầu cơ, tích trữ đất. ( Nguyễn Văn Đông Đức Hòa )
08:35 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời Ông như sau:

Các bãi vật liệu của dự án thủy lợi Phước Hòa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý bàn giao cho địa phương quản lý tại văn bản số 2943/BNN-XD ngày 13/4/2016, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tỉnh xây dựng kế hoạch tận thu khối lượng còn lại tại các bãi vật liệu để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa vận hành hệ thống, phát triển tiếp hệ thống thủy lợi nội đồng của dự án thủy lợi Phước Hòa và các công trình thủy lợi khác của địa phương.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 1455/UBND-KT ngày 27/4/2016 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác tận thu khối lượng còn lại tại các bãi vật liệu thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá của 1m3 đất san lấp tại các bãi vật liệu thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa để làm cơ sở đấu giá hoặc giao cho đơn vị có nhu cầu thực sự. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định đơn giá khởi điểm để đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung tâm bán đấu giá của tỉnh để tiến hành đấu giá theo qui định.

Vài lời xin trao đổi cùng Ông. Cám ơn Ông!                                   

Phòng Khoáng sản TN Nước & KTTV,

Câu hỏi 21:   Chồng tôi Nguyễn Văn Năm chết không để lại di chúc, có 3 thửa đất (02 lúa, 01 thổ), nay thừa kế cho con nhưng thuê Trung tâm đo đạc Sở TNMT đã lâu nhưng đến nay chưa có kết quả, đề nghị STNMT sớm đo đạc để làm hồ sơ ( Nguyễn Thị Năm Tân An )
08:29 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của Bà như sau:

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Ông Lương Phước Hậu và Ông Lương Phước Hiền (là con của Ông Nguyễn Văn Năm) có hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo đạc phần đất thổ cư (do Ông Nguyễn Văn Năm đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) mỗi hộ 100m2 tại Phường 5, Thành phố Tân An. Hiện nay, Ông Nguyễn Văn Năm đã chết, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chưa ra bản vẽ cho Ông Lương Phước Hậu và Ông Lương Phước Hiền.

Lý do: Chưa hoàn thành thủ tục chuyển quyền. Để giải quyết vấn đề trên đề nghị Bà Nguyễn Thị Năm liên hệ với cán bộ tư pháp Phường 5, Thành phố Tân An hướng dẫn thủ tục thừa kế theo qui định của pháp luật. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo qui định, Bà cung cấp hồ sơ để Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có cơ sở ra bản vẽ.

Trân trọng kính chào Bà!

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT,

Câu hỏi 22:   Nội dung câu hỏi: Tôi có thửa đất ( 1/3 đất ODT và 2/3 đất LUC) muốn đầu tư xin mở cơ sở sấy lúa về trình tự thủ tục xin đăng ký như thế nào? Quy trình đăng ký? ( PHAN VAN THANH THANH HOA - LONG AN vinhladec@yahoo.com )
08:24 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được câu hỏi của ông Phan Văn Thanh về trình tự thủ tục đăng ký đầu tư cơ sở sấy lúa. Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục đăng ký đầu tư. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông Phan Văn Thanh liên hệ trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Một số ý trao đổi cùng Ông. 

Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 23:   Tôi có thửa đất trồng lúa tại phường 4 thành phố Tân An diện tích 2400m2, nay có nhu cầu cho con gái ruột (làm ruộng) khoảng 400m2 để cất nhà ở có quy hoạch đất ở, nhưng liên hệ địa chính phường thì cán bộ trả lời rằng không cho thể cho được, phải 1000m2 trở lên hoặc đợi khi tôi chết con tôi mới thừa kế được. Thiết nghĩ pháp luật gì kỳ vậy? Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích dùm tôi hoặc hướng dẫn dùm tôi, cám ơn ( Lương Kim Hùng Tân An )
08:23 15/07/2016
Trả lời:

Xin trân trọng cám ơn ông Lương Kim Hùng đã quan tâm, phản ánh bức xúc của mình trong quá trình thực hiện quyền sử dụng đất liên quan đến việc tách thửa đất trồng lúa (thuộc nhóm đất nông nghiệp) để tặng cho con gái ruột trong hội nghị trực tuyến hôm nay. Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trường hợp Ông có nhu cầu tách thửa đất nông nghiệp để tặng cho con gái ruột thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An quy định: “4. Các trường hợp tách thửa sau đây, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An xem xét xử giải quyết từng trường hợp cụ thể: a) Tách thửa đất nông nghiệp và đất ở nông thôn để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận).…..” thì trường hợp của Ông thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố Tân An.

Trường hợp Ông có nhu cầu tách thửa đất nông nghiệp để tặng cho con gái ruột đồng thời kết hợp với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Long An về việc quy định về diện tích đất tối thiếu được phép tách thửa đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An có quy định: “trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa đất nông nghiệp thuộc khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở hoặc chuyển quyền kết hợp với chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích tối thiếu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của quy định này. Đồng thời, thửa đất nông nghiệp còn lại không bắt buộc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở”.

Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải căn cứ vào sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ông liên hệ đến UBND thành phố Tân An để được xem xét, giải quyết.

Một số ý trao đổi cùng Ông.

Trân trọng!

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 24:   Tôi mua 01 thửa đất vườn (chủ nhà đã được cấp GCN đất vườn, không nằm trong cùng thửa đất ở) từ năm 2008 tôi đã xây nhà ở từ đó đến nay (thửa đất nằm trong quy hoạch khu dân cư). Xin cho tôi hỏi, tôi có được chuyển mục đích thửa đất trên sang đất ở không? Xin cảm ơn! ( Cúc Cần Đước, Long An )
08:04 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được câu hỏi của ông (bà) Cúc về việc xin chuyển mục đích 01 thửa đất vườn sang đất ở. Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất thì thẩm quyền giải quyết hồ sơ giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là thẩm quyền của UBND cấp huyện. Do đó, đề nghị ông (bà) Cúc liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể. Trường hợp, Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết chưa thỏa đáng thì đề nghị ông (bà) phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Quản lý đất đai, điện thoại 0723 822385, fax 072 3525895) để hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Một số ý trao đổi cùng ông (bà) Cúc.

Trân trọng.

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 25:   Được biết tỉnh Long An ngưng cấp phép khai thác cát sông từ năm 2004, tuy nhiên hiện nay STNMT cho 02 đơn vị là Hiệp Phát Đạt và Đức Phú Thịnh khai thác trên sông Vàm Cỏ Đông, gây nguy cơ sạt lở cao, do đơn vị khai thác một chỗ, nơi nào có cát thì khai thác hoài do khỏi mất thời gian mở vỉa. Đề nghị STNMT không tiếp tục cấp phép, kiểm tra xử lý khi đơn vị khai thác vượt độ sâu cho phép ( Lê Tấn Phước Tân Trụ )
08:02 15/07/2016
Trả lời:

Chào Ông! Về câu hỏi của ông, Sở TNMT xin trả lời như sau:

Từ năm 2004, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 5017/CV-UB ngày 13/12/2004 và văn bản số 5354/UBND-CN ngày 23/12/2005 về việc tạm ngưng cấp phép khai thác cát trên sông thuộc địa bàn tỉnh. Từ khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu UBND tỉnh Long An cấp giấy phép khai thác cát trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên từ năm 2011, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) đã cho phép Công ty TNHH phát triển hàng hải Hiệp Phát Đạt được nạo vét duy tu, nâng cấp tuyến sông Vàm Cỏ và sông Vàm Cỏ Đông tại văn bản số 437/CĐTNĐ-QLHT ngày 19/4/2011 và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 778/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2012. Hiện nay Công ty đang tiến hành nạo vét trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo các mốc đã được cho phép.

Đến năm 2015, Công ty TNHH SX TM DV XD XNK Đức Phú Thịnh cũng được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho phép nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Vàm Cỏ Đông và đã được Bộ Giao thông vận tải cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 339/QĐ-BGTVT ngày 29/01/20016. Việc nạo vét của Công ty phù hợp với hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm đã được UBND tỉnh Long An đồng ý tại văn bản số 2852/UBND-KT ngày 4/8/2015. Hiện nay Công ty đang thăm dò tại các vị trí được cho phép.

Để thực hiệt tốt công tác quản lý nhà nước về việc khai thác tận thu cát trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Long An, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với địa phương (UBND các huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã) nơi có dự án nạo vét đang thực hiện để theo dõi, kiểm tra, đồng thời yêu cầu Công ty phải thông báo các thông tin cho địa phương được biết như: phương tiện, thời gian, thiết kế nạo vét,… để thông báo cho địa phương và nhân dân trong khu vực được biết để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tiến hành tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của đơn vị theo Luật định

Như vậy, việc cấp phép khai thác cát tận thu cho các đơn vị nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không xem xét tham mưu UBND tỉnh cấp phép và thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ kiểm tra, giám sát họat động của các đơn vị nạo vét, duy tu của đơn vị đã được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho phép.

Vài lời xin trả lời cùng Ông để biết. Xin chân thành cám ơn ông!

Phòng Khoáng sản TN Nước & KTTV,

Câu hỏi 26:   Xin cho biết tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Long An ( Lê Thị Thùy Trang Cần Giuộc, Long An )
07:59 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Xin trân trọng cám ơn bà Lê Thị Thùy Trang đã quan tâm và tham gia hội nghị trực tuyến hôm nay. Do nội dung Bà hỏi chưa cụ thể liên quan đến tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trao đổi như sau:

Đến năm 1997, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn tỉnh theo hệ tọa độ HN-72 với tổng diện tích là 449.493,78 ha, chiếm 100% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (trong đó tỷ lệ 1/500 là 2.536,07 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 3.969,11 ha, tỷ lệ 1/2.000 là 81.470,10 ha, tỷ lệ 1/5.000 là 361.518,50 ha), cơ bản đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính đã lập còn tồn tại một số khó khăn: do việc sử dụng nhiều nguồn tư liệu, tài liệu và kể cả việc sử dụng phương pháp điều vẽ từ ảnh hàng không để thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ra nhiều sai sót về ranh giới, hình thể thửa đất,... Mặt khác, hồ sơ địa chính đang quản lý ở các cấp đã lập trước đây thiếu đồng bộ và chưa thống nhất ở 03 cấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ biến động tách thửa chiếm tỷ lệ lớn tại địa phương.

Từ năm 2006 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí đo đạc nâng tỷ lệ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên phạm vi 79 xã, phường, thị trấn gắn hệ tọa độ quốc gia VN-2000 với tổng diện tích 94.982,42 ha (trong đó: tỷ lệ 1/500: 1.431,30 ha; tỷ lệ 1/1000: 3.602,06 ha; tỷ lệ 1/2000: 60.366,56 ha và tỷ lệ 1/5000: 29.582,50 ha. Sản phẩm này, cơ bản đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay.

Một số ý xin trao đổi cùng Bà.

Trân trọng.

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 27:   Xin cho biết tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Long An ( Lê Thị Thanh Nhã Cần Giuộc, Long An )
07:56 15/07/2016
Trả lời:

Xin trân trọng cám ơn bà Lê Thị Thanh Nhã đã quan tâm và tham gia hội nghị trực tuyến hôm nay. Do nội dung Bà hỏi chưa cụ thể liên quan đến tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Đến năm 1997, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn tỉnh theo hệ tọa độ HN-72 với tổng diện tích là 449.493,78 ha, chiếm 100% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (trong đó tỷ lệ 1/500 là 2.536,07 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 3.969,11 ha, tỷ lệ 1/2.000 là 81.470,10 ha, tỷ lệ 1/5.000 là 361.518,50 ha), cơ bản đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính đã lập còn tồn tại một số khó khăn: do việc sử dụng nhiều nguồn tư liệu, tài liệu và kể cả việc sử dụng phương pháp điều vẽ từ ảnh hàng không để thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ra nhiều sai sót về ranh giới, hình thể thửa đất,... Mặt khác, hồ sơ địa chính đang quản lý ở các cấp đã lập trước đây thiếu đồng bộ và chưa thống nhất ở 03 cấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ biến động tách thửa chiếm tỷ lệ lớn tại địa phương.

Từ năm 2006 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí đo đạc nâng tỷ lệ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên phạm vi 79 xã, phường, thị trấn gắn hệ tọa độ quốc gia VN-2000 với tổng diện tích 94.982,42 ha (trong đó: tỷ lệ 1/500: 1.431,30 ha; tỷ lệ 1/1000: 3.602,06 ha; tỷ lệ 1/2000: 60.366,56 ha và tỷ lệ 1/5000: 29.582,50 ha. Sản phẩm này, cơ bản đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay.

Một số ý xin trao đổi cùng Bà.

Trân trọng.

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 28:   Bà A năm nay 70 mấy tuổi sống trên một mãnh đất từ xưa đến giờ mua từ ông B (nhưng chỉ viết giấy tay). Nhưng lại không đi làm GCNQSD đất. Sau này đất lên khu đô thị (từ trước không có ai tranh chấp, kiện tụng) đi làm sổ đỏ thì hộ kế bên ông C lại kiện tụng đòi tranh chấp miếng đất đó. Kiện ra tòa có điều không may là người bán miếng đất đó cho bà A đã mất. Nên ông C cứ kiện tụng dai dẳng Bà A không làm được sổ đỏ. Vậy cho tôi hỏi luật đất đai quy định như thế nào về trường hợp này? Và bà A phải làm gì để có thể cấp được GCNQSD đất.
Xin cảm ơn!
( Nguyễn Hoàng Ân )
07:48 15/07/2016
Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Hoàng Ân, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Theo quy định trên, nếu đất đang sử dụng được UBND cấp xã xác nhận theo quy định Khoản 1, Điều 101  Luật Đất đai năm 2013 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Theo nội dung câu hỏi trình bày của ông (bà), trường hợp đất của bà A đang sử dụng, ông C tranh chấp và khởi kiện tại Tòa án. Vì vậy, bà A phải chờ  kết quả giải quyết của Tòa án mới có căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cho ông (bà) được biết.

Trân trọng.​

Thanh tra Sở,

Câu hỏi 29:   Trên địa bàn huyện Đức Hòa có nhiều dự án tái định cư cho người dân nhưng chưa hoàn thành hạ tầng, chưa giao nền, chưa cấp giấy cho dân tái định cư... đề nghị STNMT cho ý kiến xử lý vấn đề này ( Mai Tấn Cường xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa )
06:56 15/07/2016
Trả lời:

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng, cám ơn sự quan tâm, chia sẻ của ông Mai Tấn Cường về những bất cập, khó khăn vướng mắc của người dân liên quan đến các dự án tái định cư cho người dân trên địa bàn huyện Đức Hòa. Do nội dung ông Mai Tấn Cường hỏi chưa cụ thể liên quan đến dự án tái định cư nào trên địa bàn huyện Đức Hòa nên Sở Tài nguyên và Môi trường xin trao đổi và thông tin cho ông Cường như sau:

Hiện nay, huyện Đức Hòa có 12 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 541 ha, trong đó có một số khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư như: khu tái định cư Tân Đức, khu tái định cư Hải Sơn, khu tái định cư Tân Đô.

Tuy nhiên, còn một số khu tái định cư còn chậm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhiều khu tái định cư kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân tái định cư, gây bức xúc trong nhân dân như: khu tái định cư Xuyên Á, khu tái định cư Toàn Gia Thịnh. Bên cạnh đó, còn một số khu tái định cư chậm thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng như: khu tái định cư Hồng Phát, khu tái định cư Đức Thuận, khu tái định cư Nam Thuận. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp mời các sở ngành tỉnh, UBND huyện Đức Hòa và các chủ đầu tư dự án chậm thực hiện trên bàn để bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc và cam kết thời gian đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để giao nền và cấp giấy chứng nhận cho người dân tái định cư.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện dự án theo thời gian cam kết. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo như nội dung cam kết thì Sở sẽ tham mưu và trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện không xem xét giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin ông được biết.​

Trân trọng kính chào.

Phòng Quản lý Đất đai,

Câu hỏi 30:   Từ khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân đề trễ hẹn khoảng 50%, đề nghị STNMT cho biết giải pháp hạn chế vấn đề này ( Nguyễn Khánh Hưng thị trấn Cần Giuộc )
06:51 15/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường rất cảm ơn ông Nguyễn Khánh Hưng đã quan tâm đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trong thời gian qua. 

Văn phòng đăng ký đất đất đai được thành lập vào tháng 8 năm 2015 với 15 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện.

Giai đoạn đầu thành lập Văn phòng đăng ký đất đai còn nhiều khó khăn về cơ vật chất, con người. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị, thành phố in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường trình ký bằng đường bưu điện nên mất thời gian từ 01 đến 02 ngày.

 Thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quan lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại, toàn bộ hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đã có 5 huyện, thị thực hiện in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở, giảm bớt thời gian luân chuyển hồ sơ bằng đường bưu điện bao gồm các huyện, thị: Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Trụ, Châu Thành, Cần Giuộc. Việc trả kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại các đơn vị hành chính này có tỷ lệ đúng thời gian quy định của bộ thủ tục hành chính cao.

Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đào tạo con người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai. Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phấn đấu thực hiện việc in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân được kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông tin cho ông được biết. Trân trọng./.

Văn phòng Đăng ký đất đai,

Câu hỏi 31:   Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đề xuất giải pháp xử lý các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng cho đến nay còn nhiều trường hợp không đồng ý nhận tiền, có thể cho phép nhà đầu tư lập, phê duyệt lại phương án bồi thường theo quy định hiện hành. ( Lê Văn Tám xã Tân Kim, Cần Giuộc )
06:40 15/07/2016
Trả lời:

Xin cám ơn nội dung câu hỏi của ông Lê Văn Tám.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của ông như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 210 Luật đất đai năm 2013 quy định "Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này".

Căn cứ theo quy định nêu trên thì những dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật đất đai năm 2003 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt trước đây. Nhà đầu tư không thể lập, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư thì hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai để giải quyết vấn đề trên, theo hướng như sau:

"Các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 01/7/2014 trên địa bàn tỉnh Long An, nay còn nhiều trường hợp người dân không đồng ý nhận tiền do giá bồi thường thấp thì được điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường theo quy định hiện hành, kể cả áp dụng hình thức "hỗ trợ khác" và các khoản tiền bồi thường tăng thêm từ việc điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, từ hình thức "hỗ trợ khác" mà nhà đầu tư ứng trước để chi trả được khấu trừ vào tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất sau này".

Vài ý kiến trao đổi cùng ông. Xin trân trọng kính chào!

Phòng pháp chế,

Câu hỏi 32:   Chúng tôi là công ty CP Nông dược Sài Gòn, tên cũ là Công ty CP Bảo nông Việt Sài Gòn; trước đây Cty CP Bảo nông Việt Sài Gòn đã được cấp thông báo chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường số 68/TB-BQLKKT của Ban QL Khu kinh tế cho dự án là Nhà máy sang chai đóng gói thuốc BVTV và phân bón. Hiện nay Cty chúng tôi đã đổi tên là công ty CP Nông dược Sài Gòn,kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp dùm một số vấn đề như sau: thứ nhất là chúng tôi có cần phải làm lại hồ sơ môi trường không, hay là được phép thụ hưởng hồ sơ môi trường từ công ty cũ. Nếu được thụ hưởng, cty chúng tôi phải làm như thế nào và cơ quan nào cho phép thụ hưởng.
Xin chân thành cảm ơn.
( Nguyễn Văn Châu Đức Hòa Hạ, Đức Hòa , Long An )
10:43 11/07/2016
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong trường hợp Công ty nông dược Sài Gòn chỉ thay đổi tên và không tăng công suất sản xuất, không thay đổi công nghệ, quy mô, địa điểm hoạt động thì Công ty có văn bản gởi Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị được sử dụng lại hồ sơ môi trường cũ trước đây đã cấp cho Công ty CP Bảo nông Việt Sài Gòn để được xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin cho Công ty đươc biết.

Trân trọng.

 

Phòng Quản lý môi trường,

 
   

Danh sách phiên đã giao lưu

 
Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dâ... (Chủ trì: UBND huyện Tân Thạnh, ngày 04/08/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân và doanh nghi... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 04/09/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qu... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh ngh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 27/04/2018)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, để trao đổ... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2017)
Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet để trao đổi, trả lời nh... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/05/2017)
Tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, đồng thời p... (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/07/2016)
Một số qui định đối với người tham gia bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 10/01/2016)
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định c... (Chủ trì: UBND huyện Cần Giuộc, ngày 17/06/2014)
|