Thứ Sáu,14/08/2020 21:16  

Thống kê tình hình tiếp nhận - trả lời câu hỏi


select
SttKhách mờiTổng số câu hỏiTổng số câu trả lờiTổng số câu công bố
  Tổng số câu hỏi: 19Tổng số trả lời: 19Tổng số công bố: 19
1 Phòng Khoáng sản TN Nước & KTTV 000
2 Phòng Quản lý Đất đai 101010
3 Phòng Quản lý môi trường 111
4 Thanh tra Sở 111
5 Trung tâm Kỹ thuật TN&MT 000
6 Trung tâm phát triển quỹ đất 111
7 Trung tâm Quan trắc TN&MT 000
8 Văn phòng Đăng ký đất đai 666
9 Văn phòng Sở 000|